Duyurular

İMAR DURUM BELGESİ TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 İMAR DURUM BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-DİLEKÇE

-TAPU FOTOKOPİSİ

-APLİKASYON KROKİSİ

-PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP)

 

25.4.2019