Duyurular

ENCÜMEN KARARI - 2020-147

 İlçemiz Kavacık Mahallesi, 134 ada 1 parsel, 135 ada 1 ve 3 parseller, 147 ada 16 ve 18 parseller; Bey Mahallesi 181 ada 14 ve 16 parseller, 182 ada 18,20,22,24,26,28 parseller, 973 ada 1 parsel, 1011 ada 1 parsel, 1012 ada 1 parsel, 1030 ada 1 ve 4 parseller ile toplam 6 ihdas parselini kapsadığı alanda; Harita Mühendisi Mahmut BÖREKCİGİL'e 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre yaptırılan İmar Uygulamasının; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi b Fıkrası gereğince 18.11.2020 tarih ve 2020/4506 karar numaralı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile onaylanmıştır.
3194 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince 28.12.2020 tarih ve 27.12.2020 tarih ve 2020-147 sayılı Belediye Encümeni Kararı ile 1 ay(30 gün) askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.

4.1.2021