İhaleler

İhale İlanı

Dosyayı word formatında indirmek için tıklayınız

 

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

 

Sayı   :     …/03/2016

Konu  : Banka Yetkilisi Mektubu

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

: 1

1-Bankanın Adı

:……………………………………………….. 

A) Adresi

:………………………………………………..

 

B) Telefon ve Faks Numarası

:………………………………………………...

C) Elektronik Posta Adresi 

:………………………………………………… 

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:…………………………………………………

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 56 Kişi

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

: 192.000,00 TL  

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

:  Kula Belediyesi Başkanlık Odası Kula

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 29.03.2016 Salı günü Saat 14:00

 

 

T.C. KULA BELEDİYESİ  BANKA PROMOSYONU

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

1-……………………..…………………………………………………..Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.

 

2-Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir. 

 

3-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

 

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.yetkili

 

 

 

 

2.yetkili

 

 

 

 

3.yetkili

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı SOYADI

………….Bankası Yetkilisi

İmza

 

 

16.3.2016