İhaleler

İhale İlanı

Word dosyası olarak indirmek için tıklayınız

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

 [bankanın adı]

 

 

Sayı  :                                                          …./03/2016

Konu : 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:01

1-Kurumun Adı

:KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A) Adresi

:4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Cad. No:92  KULA/MANİSA

B) Telefon ve Faks Numarası

:(236) 8167000

C) Elektronik Posta Adresi 

:destekhizmetleri@kula.bel.tr

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:56

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:192.000,00 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

: Kula Belediyesi Başkanlık Odası   Kula

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:29/03/2016 Salı günü,  saat 14:00

 

 

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 29/03/2016 Salı günü, saat 14:00 de ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

Banka Promosyonu olarak kişi başına  ……………………..TL, toplamda …………………….TL  ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımla.

 

 

 

………….Bankası Yetkilisi

İmza

 

 

16.3.2016