Kültür Turizmi » Geleneksel El Sanatları

El sanatları bir ilçenin  kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Anadolu'da yaşamış pek çok uygarlığın kültürü, Türkler'in yerleşmesinden sonra yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Kula  el sanatlarının kökleri çok eskilere dayanmakta ve sosyo-kültürel açıdan önem taşımaktadır. 
 
Kula  El Sanatları Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek arastalarda zengin bir mozaik oluşturmuştur. Babadan oğla geçen bir anlayışla günümüz kadar gelmiştir. Kula’da keçecilik, halıcılık, ayakkabıcılık, testicilik, demircilik, bakırcılık, kalaycılık, semercilik, saraçlık, yorgancılık, dericilik, dokumcacılık, leblebicilik ve helvacılık  olmak üzere 14 adet el sanatı ürünü bulunmaktadır.