Müdürlüklerimiz » Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 
Ersan GÜNGÖR - Muhtarlık İşleri Müdürü
 
1977 yılında Kula’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kula’da tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Lisans) mezunu olup çalışma hayatına Celal Bayar Üniversitesi'nde başladı. 2013 yılından itibaren Kula Belediyesi'nde Eğitmen olarak göreve başlayıp Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Evlendirme memurluğu bünyesinde görev aldı. 2022 yılı Mart ayı itibariyle Kula Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanmış olup bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
 
 
Müdür : Ersan GÜNGÖR
Telefon : 0 (236) 816 70 05 -114
E-mail : ersangungor@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve disiplinli bir şekilde yürütmekle sorumludur.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.