Müdürlükler » Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKAN FİLİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

1981 İzmir doğumludur. Evli olan Volkan FİLİK 1998 yılında Bornova Sıdıka Rodop Lisesi’nden, 2003 yılında T.C. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.  Yüksek Lisans eğitimini T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında 2010 yılında ("Küreselleşmenin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle Uygulanması", DEÜ. SBE. Kamu Yönetimi ABD. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, İzmir, 2010 - Volkan Filik - Dokuz Eylül Ünv. SBE.)  tamamlandı. 2010 yılında Kula Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde göreve başlayan Volkan FİLİK, 24.04.2014 tarihinden itibaren Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmektedir. 

 

E-Mail   Dahili
  yaziisleri@kula.bel.tr  
  volkanfilik@kula.bel.tr  
İletişim 236 816 70 05 112