Volkan FİLİK

Volkan FİLİK

Yazı İşleri Müdür V.

- İnsan Kaynakları Müdür V.

1981 İzmir doğumludur. Evli olan Volkan FİLİK 1998 yılında Bornova Sıdıka Rodop Lisesi’nden, 2003 yılında T.C. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında 2010 yılında ("Küreselleşmenin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle Uygulanması", DEÜ. SBE. Kamu Yönetimi ABD. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, İzmir, 2010 - Volkan Filik - Dokuz Eylül Ünv. SBE.) tamamlandı. 2010 yılında Kula Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde göreve başlayan Volkan FİLİK, 24.04.2014 tarihinden itibaren Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmektedir.

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.