Beşibiryerde Turizm

Kula, günümüze kadar korunmuş 3 bine yakın tarihi sivil mimari yapıları, evleri ve sokaklarıyla, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile Hocası Tabduk Emre'nin mezarları, tarihi kilise yapıları, camileri, türbeleriyle, Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı, 80'e yakın volkan konileri, peri bacaları, sütun bazaltları gibi nadir yeryüzü şekil oluşumlarını bir arada barındırmasıyla, yaşayan el sanatları, yaren geleneğiyle ve termal şifalı sularıyla yolu düşen ve yolunu Kula'ya düşürünlere kent, inanç, kültür, doğa ve sağlık gibi beş farklı turizm çeşitliliğiyle Beşibiryerde Turizm imkanı sunuyor.

Türkiye'nin İlk ve Tek UNESCO Global Jeoparkı'nın; Kula'da Olduğunu Biliyor Muydunuz?

UNESCO Küresel Jeopark Ağında 2021 yılı itibariyle 46 ülkeden 177 Jeopark bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı Manisa'da bulunan Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkıdır. Bu alan Kula ilçesinin bir jeoturizm kenti olarak anılması bakımından uluslararası bir önem taşımaktadır.

  • Ege Bölgesi'nde Gediz Grabeninin orta kesimi ile iç batı Anadolu Platolarının batısında yer alan Kula-Salihli UNESCO Global jeoparkı, Manisa ilinin Kula ve Salihli ilçelerinin idari sınırlarının bütününü kapsamaktadır. Jeoparkın toplam alanı 2320 km2'dir.
  • Gerilme tektoniğinin aktif ve etkili olduğu bir bölgede bulunan Kula Salihli UNESCO Global Jeoparkı ve çevresi jeolojik ve tektonik açıdan oldukça karmaşık, jeomorfolojik açıdan oldukça zengin yapı gösterir. Jeopark Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlardan (şist, gnays) prehistorik volkanik püskürmelere dek yer kürenin 200 milyon yıldan uzun geçmişinin delillerini barındırır ve bu yönüyle oldukça zengin bir jeolojik çeşitliliğe (geodiversity) ev sahipliği yapmaktadır.

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.