Yunus Emre Ve Tapduk Emre Türbesi

19 Ekim 2023 11:42 Kula Belediyesi 10093

Anadolu'da 13. yüzyılın büyük Türk şairi ustası olan Yunus Emre ve Hocası Taptuk Emre'nin, Kula'nın Emre mahallesinde türbe ve mezarı bulunmaktadır.

Kula’ya bağlı köy yerleşik alanındaki Emre mahallesinde H.954 yılına tarihlenen bir çeşme, iki hamam kalıntısı ve medrese temeli günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tapduk Emre Türbesi olarak anılan yapı mimari unsurlar bakımından Manisa’daki Saruhan Bey Türbesi ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Türbe içinde ortadaki Tapduk Emre’ye diğerleri ise aile fertlerine ait olduğu söylenen on mezar bulunmaktadır. Türbe kapısının hemen önünde, taşında balta tasviri bulunan mezarın ise Yunus Emre’ye ait olduğuna inanılmakta ve her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
 

 Türbe

 İnanç-Kültür Turizmi

 Kula ilçesinden ulaşım sağlanabilmektedir.

 Emre Mahallesi Kula-Manisa

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.