Vizyonumuz ve Misyonumuz

 

VİZYONUMUZ

Kentsel gelişimi sürekli hale getirerek; eğitim, kültür, spor, turizm, sağlık ve ticaret hayatına katkı sağlayan, sürdürülebilir gelişim için etkin çözümler üreten, katılımcı, turizmde, kültür varlıklarını korumada ve yeni istihdam alanları oluşturmada öncü bir belediye olmak.

MİSYONUMUZ

İlçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayacak temel belediyecilik hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınmanın etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayarak ilçemizi, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim yeri haline getiren bir belediye olmak.

 

TEMEL İLKELERİMİZ 

 • Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık. 
 • Sürekli gelişim ve değişime açık olmak. 
 • Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak. 
 • İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak. 
 • Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık. 
 • Toplumun her kesimine ayrımcılık gözetilmeksizin hizmet götürmek. 
 • Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış belediye olmak. 
 • Öğrenen ve kendini yenileyen belediyecilik. 
 • Kurum içi güçlü iletişim 
 • Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı
 • Sosyal belediyecilik 
 • Etik değerlere bağlılık


DEĞERLERİMİZ

 • Güvenilirlik
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Katılımcılık
 • Adalet ve eşitlik
 • Çözüm odaklılık
 • Kalite
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.