Coğrafi Durum

Kula ilçesi; Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde, Manisa ili sınırları içinde, Anadolu’yu Ege Bölgesi’ne bağlayan İzmir – Ankara (D–300) Karayolu üzerinde yer almaktadır.

 

Kula, Ege Bölgesinin en büyük yerleşim birimi olan İzmir’e 147 km, Manisa il merkezine ise 118 km uzaklıkta bulunan İlçenin, kesin coğrafi konumu 28o 68‘ kuzey enlem ve 38o 53’ doğu boylamları arasında yer almakta olup, deniz seviyesinden yüksekliği 720 m. dir.

 

Kula, 917 km2’lik yüzölçümü ile Manisa ili yüzölçümünün % 6.95’ ini kapsamaktadır. İlçenin 2007 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre toplam nüfusu 48.034 kişidir. Bu nüfusun, 23.863’ü kentsel nüfus, 24.171’i ise kırsal nüfustan oluşmaktadır.

 

Etrafı tepelerle çevrili, çanak şeklinde volkanik bir arazi üzerinde kurulmuş olan ilçenin kuzeyinde Demirci ve Selendi, güneyinde Alaşehir, doğusunda Eşme (Uşak), batısında Salihli ilçeleri yer almaktadır.

 

Bölgede gerek coğrafi konum gerek topografik yapının uygunluğu nedeniyle ulaşım olanakları hayli gelişmiştir. Bölgesel ulaşımda kara ve demiryolunun yanı sıra İzmir’deki deniz ve hava limanlarından da yararlanılmaktadır.Bölgenin en önemli iki karayolu aksı olan, İzmir’i Ankara’ya ve İzmir’i İstanbul’a bağlayan yollar Manisa’dan geçmektedir. İzmir – İstanbul karayolu Kumçay Vadisini, İzmir – Ankara karayolu Gediz Vadisini izler.

 

Ülke genelinde trafik yoğunluğu bakımından ilk sıradaki yollardan olan İzmir – İstanbul karayolu kuzeydoğudan il topraklarına girip Akhisar, Saruhanlı ve Manisa kentlerinden geçerek İzmir’e ulaşır. Ege Bölgesini ve özellikle İzmir’i diğer bölgelere bağlayan transit yollardan en önemlilerinden biri olan İzmir – Ankara karayolu Kula’dan geçmektedir. İzmir – Uşak – Afyon – Ankara karayolu batıdan il topraklarına girmekte, Turgutlu, Salihli, Kula’dan geçerek il topraklarından çıkmaktadır. Salihli’nin 11 km doğusunda bu yoldan güneydoğuya ayrılan bir başka hat da Alaşehir ve Sarıgöl’ den geçerek Denizli ve Aydın’a gitmektedir.

 

İldeki devlet yollarının niteliği genellikle yüksek ve ülke ortalamasına yakındır. İl yolları ise ülke genelinden daha iyidir.Kula ilçesinin gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri de ulaşım ağındaki yeri ve Ege Bölgesinin iki büyük kenti olan İzmir ve Manisa’ya mesafe olarak yakınlığıdır. Kula’nın diğer önemli il merkezlerine ve bazı ilçelere olan uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. 

 

 Kula İlçesinin Bazı Merkezlere Olan Uzaklıkları

 

  Uzaklık (km) İlçeler Uzaklık (km)
İstanbul 580 Salihli 46
Ankara 457 Alaşehir 31
İzmir 147 Selendi 41
Manisa 118 Turgutlu 87
Balıkesir 193    
Aydın 190    
Kütahya 187    
Denizli 119    
Uşak 74    

 

Bölgesel demiryolu ağında Manisa, İzmir’i Anadolu’ya bağlayan iki demiryolu hattı üzerinde bir kavşak noktasıdır. Bandırma – Balıkesir hattı ile Eskişehir – Uşak hattı Manisa’da birleşerek tek hat ile İzmir’e ulaşmaktadır. İzmir – Afyon – Ankara demiryolu hattı Kula’nın 24 km yakınından geçmektedir (Alaşehir istasyonundan).

 

Kula’ya en yakın havaalanı olan İzmir Adnan Menderes Havaalanı 147 km uzaklıktadır. Bu ulaşım olanaklarının çeşitliliği içerisinde Kula İlçesi özellikli bir konuma sahiptir.

 

Deniz seviyesinden 720 m. yükseklikte bulunan Kula; Karadivit yanardağının güneye doğru uzanan bir vadi başında, etrafı alçak tepelerle çevrilmiş, volkanik bir arazi üzerinde kurulmuştur. İlçenin yer aldığı toprak parçası, üçüncü jeolojik zaman sonucunda meydana gelen faylarla beliren volkanik dağlarla örtülüdür. Bu volkanik tepeler Kula platosu üzerinde yaklaşık 50 – 60 kadar püskürme merkezleriyle değişik bir görüntü vermektedir. Yer yer küçük dağlar ve ovalar vardır.

 

Kula’nın güneyinde; Aldede Tepe (951 m.), Bakacak Tepe (909 m.), Gargar Tepe (769 m.), güneydoğusunda; Umur Baba Dağı (1.554 m.), doğusunda; Hacı Hasan Tepe (730 m.), kuzeyinde; Divlit Tepe (862 m.), Sivri Tepe (731 m.), eski Selendi yolunda; Boztepe (791 m.), Ada Tepe (616 m.),Demirci–Kula sınırı arasında Yağcı Dağı (1.511 m.), yine Kula sınırları içerisinde Sarıkız Tepesi, Üşümüş Tepesi, Soğanlı Sivrisi adlarında küçük dağlar vardır. Bunların yükseklikleri 100 – 1250 m. arasındadır. Çalışma alanı içerisindeki yükseklikler ise 650 – 850 m. arasında değişiklik göstermektedir.

 

Kula ilçesinde görülen iklim, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim arasındandır. İlçe, İç – Batı Anadolu iklim bölümündedir. İlçede iklim genellikle yağışlı ve ılıman geçmekle birlikte, bazı yıllarda soğuk ve kurak geçer. Bu yüzden iklim değişkendir. Kar, kuru soğuk, don kış çıkıncaya kadar devam eder. Kula meteoroloji istasyonundan alınan 4 yıllık rasat verilerine göre ortalama sıcaklık 14.3 oC’dir.

 

Kula ilçesi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim arasında bir eşik niteliğinde olmasından dolayı bitki örtüsünde değişiklikler göstermektedir. Dağ kütlelerinin deniz etkisini kesmesi, yer yer Akdeniz iklimi ve Karasal iklim, bitki türlerinin iç içe bulunmasına yol açmaktadır. Yükseltiye bağlı olarak ova bitkileri, makiler, kuraklığa dayanıklı ve sürekli yeşil kalabilen Akdeniz bitkileri ve ormanlar şeklinde bir yayılma göze çarpar.

 

İlçede maki bitki türleri zeytin, kocayemiş, ladin ve az miktarda defne, kuşkonmaz türleridir. Ormanlar genelde 1000 m. üzerindeki yüksekliklerde topluluklar halinde bulunur. Palamut, meşe, kızılçam, karaçam, yaygın orman bitkileridir ve yaklaşık 25.000 ha civarında orman alanı mevcuttur. Kula’da 35,86 ha orman alanı mevcut olup, kişi başına düşen ortalama Orman Alanı 14,20 m2’dir.

 

Kula ilçesini çevreleyen ve Gediz nehrine kadar uzananbütün tepeler ormandan yoksundur. Ormanlık alanlara Eroğlu, Başıbüyük, Bebekli ve Encekler yöresinde rastlanır.

 

Kula’nın en önemli akarsuyu Gediz Nehri’dir. Nehir, Kula’nın 12 km kuzeyinden geçer. Gediz Nehrine karışan kuzeyde Geren Çayı, güneyde Söğüt Çayı yer almaktadır. Kula merkezine doğru Barutlu Deresi, Kovancık Deresi, Kurt Deresi ve güneyden kuzeye akış yönlü küçük ölçekli bir çok dere mevcuttur. Bu dereler kuru olup sadece yüzey sularını taşımaktadır.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.