Akgün Mahallesi 1386 Ada 1 PARSEL 1 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Uygulaması Askı İlanı

14 Haziran 2024 16:52 Kula Belediyesi 306

Manisa İli Kula İlçesi Akgün Mahallesi 1386 ada 1 parseln Toplı Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlattırılan 3194 Sayılı Yasanın 18.Maddesine göre yaptırılan İmar uygulamasının Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 59.Maddesine göree TOKİ tarafından onaylanmıştır.

3194 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan uygulama;14.06.2024 ile 14.07.2024 tarihleri arasında askıda kalmak üzere Belediyemiz ilan tahtasına askıya çıkarılmıştır.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.