Bey Mahallesi 5 Adet Trafo Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği

25 Temmuz 2023 15:18 Kula Belediyesi 1294

Bey Mahallesi, 5 Adet Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İLAN

05.08.2022 tarih ve 202288 sayılı Kula Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen;

İlçemiz Bey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı K21D23A2B imar paftası 765 ada 2 parsel güneyinde bulunan park alanında, K21D18D3C imar paftası 763 ada 7 parsel doğusunda bulunan park alanında, K21D23B1A imar paftasında 433 ada 11 parsel kuzeyinde bulunan park alanında, K21D23B1A imar paftasında 415 ada 4 parsel kuzeyinde bulunan park alanında, K21D23B1B imar paftasında 179 ada 4 parselde Ağaçlandırılacak Alanda bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere trafo konulmak istenildiğinden yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan Park ve Ağaçlandırılacak Alandan Trafo Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Plan Açıklama Raporu Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2023 tarih ve 268 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. Maddesi gereğince yukarıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları 25.07.2023 ile 25.08.2023 tarihleri arasında ilan panomuzda, plan bilgilendirme tabelası ve Belediye Web sitesinde ilan edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.