Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahası 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Hk.

23 Ekim 2023 16:40 Kula Belediyesi 1035

Kula İlçesi, Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahası 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Hk.

06.04.2023 tarih ve 41 Sayılı Kula Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen;

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.10.2023 tarih ve 828 sayılı karar ile aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporu kabul edilmiştir.

Kula İlçesi, Kentsel Sit Alanı’nda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Paftaları, Plan Açıklama Raporları ve Plan Hükümleri 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. Maddesi gereğince yukarıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları 24.10.2023 ile 24.11.2023 tarihleri arasında ilan panomuzda, plan değişikliği bilgilendirme tabelası ve Belediye Web sitesinde 1 ay süre ile ilan edilecektir.

İlanen tebliğ olunur.

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.